Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyrius neteisingai numeruoja bylas

Visą sausio mėnesį skaitau LAT’o nutartis ir vos ne paskutinę sausio dieną supratau, kad kažkas su jomis ne taip. Praėjusių metų spalio 15 d. teisėjų tarybą priėmė nutarimą, kuriuo suvienodino bylų žymėjimo taisykles. Nutarimas įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. Esminiai nutarimo momentai, mano nuomone, yra du:

1) Jeigu byla vedama elektroniniu būdu, tai jos numeris turi prasidėti su raide “e“, pvz.: e3K-3-46-686/2015;

2) Kiekvienai bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo bylai, jei šiose Taisyklėse nenurodyta kitaip, suteikiamas unikalus numeris, kurį sudaro keturios raidžių ir (ar) skaitmenų grupės: [tipas]-[eilės numeris]-[teisėjo kodas]/[metai]. Paskutinė bylos numerį sudaranti skaitmenų grupė (metai) nuo kitų bylos numerio elementų atskiriama dešininiu pasviruoju brūkšniu (/), o visos kitos numerio sudėtinės dalys viena nuo kitos atskiriamos brūkšneliais (-).

Taigi turime unifikuotą žymėjimo sistemą. Reiškia, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuo šiol elektroninėms byloms turi pridėti raidę “e“ ir sprendimo numeryje turi atsirasti teisėjo pranešėjo kodas.

Jeigu pasinaudotume LAT’o puslapio sprendimų paieška, tai pamatytume, kad viskas kaip ir tvarkoje (išskyrus, kad daugiau negu po metų laiko, vietoje G. Sagačio, kaip pranešėjo pavardės, yra kažkokia neaiški keverzonė), matome ir žymenį “e“ ir teisėjų pranešėjų kodus:

Screen Shot 2015-02-01 at 21.07.55Problema išlenda tada, kai atsiverti kurį nors sprendimą. Paimkime nutartį Nr. 37 (be to, su šita nutartimi išvis betvarkė, nes jos tekste matome, kad jai tekste suteiktas 47 eilės numeris, nors paieškoje yra 46. Nutartis paieškoje numeriu e3K-3-46-686/2015 išvis nepaskelbta, nes po jos numeriu paieškoje realiai įdėta A. Maciejevski nutartis 3K-3-47-611/2015. Tai reiškia, kad egzistuoja dvi vienodos nutartys (nors paieškoje jos turi skirtingus numerius e3K-3-46-686/2015 ir 3K-3-47-611/2015) tekste su tuo pačiu 47 eilės numeriu. Išvada, kad viena nutartis, kurios eilės numeris turėtų būti e3K-3-46-686/2015 nėra viešai paskelbta išvis, nes kita nutartis (3K-3-47-611/2015) paieškoje turi du eilės numerius (46 ir 47)):

Screen Shot 2015-02-01 at 21.14.32

Kaip matome, pačioje nutartyje bylos numeris yra užrašytas naudojant senąją tvarką, t.y. nėra nei “e“ raidės, nei teisėjo pranešėjo numerio. Jeigu imsime vėlesnes šio menesio nutartis, tai kai kuriose, pvz. pranešėjo R. Norkaus nutartyje žymėjimas jau yra teisingas. Kitose nutartyse pats .doc failo žymėjimas yra teisingas, tačiau nutarties tekste paliktas senas žymėjimas. Nežinau, kas už tai yra atsakingas: teisėjai pranešėjai, jų padėjėjai, ar jie turi kažkokią automatizuotą sistemą sprendimo formai pildyti, kuri neatnaujinta, bet šitie trūkumai turėtų būti pašalinti.

Žinoma, kabinėjuosi prie smulkmenų, bet tai yra svarbu dėl kelių priežasčių. Pirma, nėra prasmės unifikuoti sprendimų žymėjimo, jeigu jo nebus laikomasi viename teisme, kai skirtingi teisėjai naudos skirtingus žymėjimo būdus. Antra, bent jau aš asmeniškai skaitydamas nutartis, jas susižymiu ir svarbiausias tam tikrais klausimais pateikiu studentams. Visada pasakau tik nutarties numerį ir jo turi pakakti, kad nutartis būtų rasta. Tačiau, jeigu pasakysiu nutarties numerį, kuri pažymėta senuoju būdu, tai LAT’o paieškos sistema jos neranda, kadangi, kaip jau minėjau, paieškos sistema yra atnaujinta ir nutartis žymi pagal naująsias taisykles. Aišku, aš pats rankiniu būdu išsitaisiau numerius, tačiau, manau, kad atsiras kitų vartotojų, kurie nepastebės šių žymėjimo klaidų ir po to nebegalės rasti teismo sprendimų, nes naudos nutarties tekste esantį numerį, kuris yra klaidingas.

Neturėdamas kitokių būdų komunikuoti su LAT’u, tikiuosi, kad kažkas jame perskaitys šitą komentarą ir ištaisys šių metų sausio mėnesio nutarčių numerius. Darbo nebus daug, užteks dešimties minučių.

%d bloggers like this: