Konstitucinis reguliavimas komplikuoja pirmalaikių Seimo rinkimų galimybę

Delfi praneša, kad Seimo populistai ruošiasi svarstyti pirmalaikių rinkimų idėją. Eilinis priešrinkiminis triukas, bandant rinktis taškus. Tačiau aš ne apie tai.. Matau, problemą Konstitucijoje, kuri komplikuoja galimybę surengti pirmalaikius Seimo rinkimus. Konstitucijos 57 straipsnis nustato, kad:

“Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais spalio mėnesio antrą sekmadienį.
Eiliniai Seimo rinkimai, einantys po pirmalaikių Seimo rinkimų, rengiami šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu laiku.“

Problema tame, kad surengus pirmalaikius rinkimus, po jų eisiantys eiliniai rinkimai turės būti rengiami spalio antrą sekmadienį.  Konstitucijos 55 str. 1 d. nustato, kad Seimas renkamas ketveriems metams. Tai reiškia, kad tarp  55 ir 57 straipsnių yra sisteminė klaida. Pvz.: Jeigu būtų surengti pirmalaikiai rinkimai šį birželį, tai šiuose rinkimuose išrinktas Seimas turėtų trimis mėnesiais trumpesnę kadenciją, nes kitus eilinius rinkimus 57 str. 2 d. įpareigoja rengti spalio antrą sekmadienį. Įdomu, ar nors vienas Seimo narys, siūlantis pirmalaikius rinkimus, pagalvojo apie tai? Kadangi siūlymas grynai populistinis, reiškia jie tikisi, kad bus išrinkti kitai kadencijai, kurią patys sau nori susitrumpinti. Jeigu, kaip ne kurie Seimo nariai sako, kad “šis Seimas išsikvėpęs“ ir nebesugeba dirbti, turiu paprastesni pasiūlymą nedarbingiems: gal laikas padėti mandatą? Skelbti pirmalaikius rinkimus, likus pusmečiui iki eilinių yra visiškas politinis neatsakingumas. Tačiau grįžtant prie teisinio reguliavimo, turiu pastebėti, kad toks 57 straipsnio teisinis reguliavimas nebuvo Konstitucijos tėvų kūrėjų sumanymas. Šis straipsnis buvo pakeistas 2004 m. liepos 13 d., o ankstesnė jo redakcija atrodė taip:

 “Eiliniai Seimo rinkimai rengiami ne anksčiau kaip prieš du mėnesius ir ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pasibaigiant Seimo narių įgaliojimams.“

Nežinau politinio konteksto, kodėl buvo keičiamas šis teisinis reguliavimas, būtų įdomu sužinoti. Tačiau galiu prieiti prie išvados, kad pakeitimai padaryti ne iki galo juos apgalvojus ir taip sukomplikavus galimybes rengti pirmalaikius Seimo rinkimus..

%d bloggers like this: