Nepagrįsti banko garantijos suvaržymai

LR CK 6.95 straipsnis nurodo:

Neleistinumas perduoti reikalavimo teisę

Kreditorius neturi teisės kitam asmeniui perduoti banko garantija užtikrintos reikalavimo teisės, jeigu šioje garantijoje nenumatyta ko kita.“

Kadangi banko garantija yra vienas iš prievolės įvykdymo užtikrinimo būtų –  savarankiška subsidiarioji prievolė. Tokia bendroji taisyklė, kai prievolės užtikrinimas apriboja galimybę perleisti užtikrinamą (pagrindinę-nepriklausomą) prievolę – nepagrįsta. Tokiu būdu pernelyg suvaržomos kreditoriaus teisės, todėl norma keistina. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje nėra pateikęs išaiškinimų dėl tokio ribojimo prasmės. Gal kas turite racionalių tokio reglamentavimo paaiškinimą?