Kaip žadėjau, pradedu komentarų seriją apie dažniai pasitaikančias ir vartotojams galvos skausmą sukeliančias sutarčių sąlygas. Pirmas komentaras bus apie automatinį sutarties atnaujinimą.  

Dažniausiai dauguma vartotojų nemaloniuoju būdu susipažįsta su tokia sąlyga, kai po Naujųjų metų užsibrėžia tikslą pradėti sportuoti, o tuo metu visi sporto klubai kaip susitarę siūlo geras  nuolaidas naujiems nariams. Po to nemažai sportininkų greitai praranda entuziazmą, pamiršta apie sporto klubą, o po metų nustemba gavę pranešimus, kad jų sutartis pratęsta dar metams, todėl mokėk už praleistą mėnesį ar du.

Ar toks sporto klubų elgesys teisėtas? Viešojoje erdvėje jie teigia, kad tai neva atitinka kažkokias „gerąsias praktikas“ ir teisę. Nors pagal teisę toks sporto klubų elgesys dažnai bus neteisėtas.  Jau labai seniai mūsų civiliniame kodekse (CK) įgyvendinta vadinamoji 1993 m. nesąžiningų sąlygų kontrolės direktyva (93/13/EEB). Su ja CK įtvirtintas pavyzdinis nesąžiningų sutarties sąlygų sąrašas, viena jų skamba taip (CK 6.228(4) straipsnio 2 dalies 8 punktas): 

„Verslininkui suteikiama teisė vienašališkai automatiškai pratęsti terminuotą sutartį arba numatomas neprotingai trumpas laikas, per kurį vartotojas turi pareikšti savo nuomonę dėl sutarties pratęsimo, arba kad apie savo sutikimą ar nesutikimą pratęsti sutartį vartotojas turi pranešti neprotingai anksti.“

Dėl šios normos taikymo mes neturime jokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, rengiant šį komentarą, nesugebėjau rasti net Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, kurie aiškintų šią nuostatą. Todėl pateiksiu grynai savo šios nuostatos interpretaciją. Todėl pateikiamą informaciją naudokite savo rizika. 

Mano nuomone, pati savaime sąlyga, leidžianti automatiškai pratęsti sutarti nėra nesąžininga. Ji netgi gali būti naudinga vartotojui. Tokio tipo sąlygos atsirado komercinėse sutartyse, nes verslininkams neretai dažnai patogu, kad tęstinio vykdymo sutartis prasitęs automatu. Esant tokiai sąlygai ilgalaikės sutarties sąlygai ir jos terminui einant į pabaigą nereikia persiderėti dėl naujos sutarties, todėl taupomas laikas ir pinigai. Analogiškai, tokia sąlyga gali būti patogi ir vartotojui, įsivaizduokime, kad jūs metams sudarėte sutartį su sporto klubu ir sąžiningai sportuojate visus metus, todėl esate apsisprendę sportuoti dar ne vienerius metus. Tokia sąlyga leidžia jums nevargti sudarinėti naujos sutarties. Deja, neretai užmaršiems vartotojams tokia sąlyga pratęsia sutartį, kai jie apie jos egzistavimą sutartyje net nežino, arba žinojo sudarydami sutartį, tačiau praėjus metams pamiršo. Manau, kad neretai verslas bando šioje vietoje pagudrauti vartotojų užmaršumo sąskaita. Toks elgesys neturėtų būti laikomas sąžiningu. 

Grįžtant prie pacituotos normos, automatinio sutarties pratęsimo turėtų būti laikoma nesąžininga, tada ji ne bet kaip, o vienašališkai leidžia automatikai pratęsti sutartį. Ką šioje vietoje reiškia vienašališkai? Mano manymu, tai reiškia, kad tai yra tokia situacija, kai vartotojas negali padaryti informuoto sprendimo, kuriuo išreikštų savo valią dėl sutarties (ne)pratęsimo. Visiškai suprantama, kad net jeigu vartotojas sutarties sudarymo metu buvo supažindintas su tokia sąlyga, po metų jis bus pamiršęs apie ją. Todėl, jeigu verslininkas tyli ir po to staigiai pratęsia sutartį, toks elgesys bus neteisėtas ir tokia sąlyga turėtų būti laikoma nesąžininga. 


Kita vertus, tokia sąlyga gali būti sąžininga, jeigu verslininkas informuos vartotoją, kad prasideda terminas, per kurį vartotojas turi apsispręsti dėl automatinio sutarties pratęsimo. Sąžiningumo reikalavimą galėtų atitikti tokia situacija, kai jūs sudarote sutartį su sporto klubu metams, kurioje yra automatinio sutarties pratęsimo sąlyga, kurioje jums nustatytas mėnesio apsisprendimo laikotarpis dėl sutarties pratęsimo. Įsivaizduokime, kad tai yra dvyliktas jūsų sutarties vykdymo mėnuo. Jeigu prasidėjus šiam apsisprendimo mėnesiui sporto klubas jus informuoja, kad prasidėjo šis 30 dienų terminas, per kurį turite apsispręsti dėl sutarties pratęsimo, tada toks pratęsimas bus teisėtas. Nesvarbu, ar jūs išreikšite savo pritarimą ar nepritarimą pratęsimui. Mano manymu, kai verslininkas jus aiškiai informavo, kad nepareiškus prieštaravimo, sutartis prasitęs metams po trisdešimties dienų (su sąlyga, kad laikysime šį apsisprendimo laikotarpio terminą protingu), toks pratęsimas bus sąžiningas. Svarbu, kad jūs buvote tinkamai informuoti. Tai bus padaryta tinkamai, jeigu gausit SMS, emailą ar pan. Šiuo atveju tinkama bet kokia komunikacijos priemonė, kurią jūs naudojate tarpusavio susižinojime. 

Bijau, kad dažniausiai automatu pratęsiant sutartį, tokio pranešimo vartotojai negauna. Todėl, jeigu vartotojas negali padaryti informuoto sprendimo ir išreikšti savo valią dėl tokio automatinio sutarties pranešimo, mano vertinimu tokios sutarties pratęsimo sąlygos nėra sąžiningos. Jeigu jos nėra sąžiningomis, reiškia yra negaliojančios, todėl sutarties pratęsimas turėtų būti laikomas neteisėtu. Jeigu sutarties pratęsimas neteisėtas, reiškia, sutartis nebuvo pratęsta, todėl ji pasibaigė jūsų sutartyje apibrėžtu pabaigos terminu. Tai reiškia, kad jeigu jūs pasirašėte sutartį metams, tai už jokį 13 ar 14 mėnesį, kurį jūs nelankot sporto klubo, iš jūsų pinigų reikalauti negalės. 

Analogiškai toks automatinis vartojimo sutarčių pratęsimas būtų neteisėtas ir bet kokių kitų paslaugų teikimo atveju, t. y. visokio interneto ryšio ir pan. Sporto klubus tiesiog panaudojau kaip dažnai pasitaikančią situaciją. Kita vertus nereikia pamiršti, kad jeigu pasibaigus sutarties terminui, bet esant automatinei jos atnaujinimo sąlygai, vaikščiosite į sporto klubą, naudosite interneto ryšį ir pan. toks jūsų elgesys bus vertinamas kaip jūsų išreikšta valia pratęsti sutartį.