Pagaliau dienos šviesą išvydo mokslo studija, skirta pandemijos įtakai teisėje. Vienas iš bendraautorių esu aš. Rašiau apie pandemijos įtaką sutarčių vykdymui, t. y. apie nenugalimos jėgos (force majeure) ir sutarties vykdymo dėl esminio sutarties suvaržymo (rebus sic stantibus) tarpusavio santykį. 

Kaip vieną pagrindinių idėjų siūliau išplėsti teismų praktikoje įtvirtintą neįmanomumo sampratą ir paaiškinau, kad šiuolaikinėje sutarčių teisėje yra daugiau neįmanomumo rūšių. Galima pasidžiaugti, kad šis pasiūlymas yra jau įgyvendintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, kuris dar šių metų kovo mėnesį išplėtojo savo praktiką šiuo klausimu (žr. e3K-3-66-313/2022). Knygoje šiam klausimui skirtoje dalyje rasite išsamesnius paaiškinimus negu teismo nutartyje. Galėsite plačiau susipažinti su kitomis neįmanomumo atmainomis.

Taip pat rašiau apie įstatyme įtvirtintų nenugalimos jėgos išimčių taikymo problemas ir paaiškinau, kad jų egzistavimas apskritai daro force majeure neefektyvų kaip gynybos būdą. Įstatyme sukurta šių išimčių problema bus dar aktualesnė dėl Ukrainos-Rusijos karo sutrikusių tiekimo grandinių.

Visi, kas besidomi sutarčių teise, galite parsisiųsti pdfą paspaudę ČIA . O jeigu nesidomite sutarčių teise, tai galite eiti paskaityti, ką ten mano bičiulis Justinas Žilinskas parašė apie privalomą vakcinavimą.